Behandel voorwaarden

Lees hieronder de behandelvoorwaarden. Heeft u vragen stel ze gerust!

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage.

Om hierin duidelijkheid te scheppen zijn deze behandelvoorwaarden opgesteld.

Hierin staan de voorwaarden omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Bij het eerste bezoek zal de logopedist u vragen een behandelovereenkomst te tekenen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u deze voorwaarden gelezen hebt.

Wet Persoonsregistratie
De logopedist verzamelt gegevens over u als cliënt. Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens is de Wet Persoonsregistratie in het leven geroepen. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat u toestemming moet geven om gegevens op te vragen of door te geven aan derden (bv. huisartsen, specialisten, leerkrachten, schoollogopedisten).

Het privacyreglement is te vinden is in de wachtruimte van de praktijk.

Betalingsafspraken (verkort)
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt €  30.03  (75% van een reguliere zitting).

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Het tarief per zitting bedraagt € 40,05 euro en voor een eenmalig onderzoek € 80,10.

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

De uitgebreide betalingsvoorwaarden zijn te vinden in de wachtruimte van de praktijk.

Bewaartermijnen patiëntengegevens
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Verwijzing
Voor logopedische behandeling kunt u doorgaans zonder verwijzing terecht.
In sommige gevallen krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Dekking logopedie basisverzekering
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische behandeling. Kijk in uw polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).