Communicatie /spraaktaal

Communiceren lijkt vanzelf te gaan. Pas als dit niet (meer) vanzelfsprekend is ontstaat er een hulpvraag.

Communiceren doen we altijd en overal: thuis, op het werk of op school. Soms ontstaan er problemen met of rondom communicatie bij volwassenen maar ook bij kinderen.

Bij Logopediepraktijk Horst aan de Maas kunt u terecht voor een therapie op maat!

VOLWASSENEN

We communiceren een groot deel van de dag, zowel verbaal als nonverbaal.

Spreekt u minder duidelijk als voorheen, wordt u minder goed verstaan? Heeft u moeite met uw aandacht volhouden? Onthoudt u informatie minder goed? Merkt u dat u minder goed op woorden kunt komen?

Zo kunnen er nog vele voorbeelden zijn van dingen die voorheen zonder moeite lukten en nu moeite kosten. Dit kunnen symptomen zijn die voorkomen na een herseninfarct (bv afasie) maar ook bij post-covid.

Dit kan een enorme invloed hebben op uw sociale contacten thuis, relaties, werk en op uw kwaliteit van leven.

Ik kijk samen met u (en uw omgeving) mee wat voor u in uw situatie van belang is zodat u zich weer makkelijker kunt uiten en daardoor weer meer uzelf kunt zijn en kunt meedoen in de maatschappij.

Daarbij vind ik samenwerking met andere therapeuten (zoals bijv. fysio- of ergotherapeut) heel belangrijk indien aan de orde.

KINDEREN

Taal is erg belangrijk voor het op gang komen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

maar ook voor het aangaan en onderhouden van contacten, het lekker in je vel zitten.

Spreekt uw kind niet duidelijk? Gebruikt uw kind weinig taal? Maakt het nog geen zinnen, kent het nog niet zoveel woorden als verwacht? Begrijpt uw kind vaak niet wat er tegen hem of haar gezegd wordt?

Zijn er vaak misverstanden in gesprekjes? Kan uw kind nog geen duidelijk verhaal vertellen? Of heeft u kind niet zoveel spreekdurf?

Na een uitgebreid gesprek met u als ouder zal ik uw kind observeren en onderzoeken om zo samen met u het doel van de behandeling te bepalen en samen met u de begeleiding vorm te kunnen geven. Ik vind het erg belangrijk om u als ouder te betrekken omdat u als ouder immers de meeste tijd met uw kind doorbrengt en uw kind het beste kent.

 

Aanmelden?

Bij logopediepraktijk Horst aan de Maas kunt u terecht voor uiteenlopende vragen op het gebied van communicatie voor zowel kinderen als volwassenen.

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van adem- en stem (o.a.  heesheid, hyperventilatie,COPD, post-covid, globusklachten en chronisch hoesten).

Ik bekijk uw vraag samen met u vanuit een holistische benadering (zowel fysiek, mentaal als emotioneel) waarbij we in overleg het doel bepalen en samen vorm geven aan het therapieproces waarover u zelf de regie houdt.

Voor logopedische behandeling heeft u een
verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of tandarts.